Historie

 

I foråret 2012 blev det besluttet, at Aalborg Frejas grusbaner skulle omdannes til kunstgræs.

Da dette havde været Petanqueklubben Nordjyllands hjemmebane, skulle der findes alternativt spillested.

DGI Nordjylland havde også brugt Aalborg Frejas grusbaner til deres afsluttende stævner, så de var ligeså interesserede i nyt spillested.

Hurtigt faldt blikket på det tidligere Tivoli Karolinelund, og efter forhandlinger med Park og Natur blev et 1400 m2 grus areal stillet til rådighed for alle petanquespillere i Aalborg kommune.

Desværre havde Park og Natur ingen penge til at gøre arealet egnet til petanque.

Derfor gik jagten ind på at finde sponsorer, og det lykkedes at skaffe kr. 95.000 til anlæget.

Den 16. september 2012 afholdt DGI Nordjylland deres afsluttende mesterskaber for Limfjordsturneringen på anlægget.

Den 2. oktober 2012 afholdt DGI Nordjylland en officiel reception/åbning med deltagelse af politikere, embedsmænd og petanquespillere fra hele Nordjylland.

Den 19. november 2012 blev Karolinelund Petanque Klub etableret.

Samtidig indgik Karolinelund Petanque Klub, Petanqueklubben Nordjylland, DGI Nordjylland Petanque og Ældresagen Aalborg Petanque en samarbejdsaftale om brugen af anlægget.

Ældresagen Aalborg Petanque havde tidligere spillet ude i Vestbyen, men kunne se fordelene ved at etablere sig sammen med andre petanqueklubber i Karolinelund.

Ud over banerne, har etableringen omfattet fodhegn omkring banerne, indretning af klubhus, etablering af halvtag med plads til 50 personer.

Endelig er indrettet depotrum og indkøbt diverse møbler og rekvisitter.

Karolinelund Petanque Klub afholdt Champagnestævne den 6. januar 2013, som blev efterfulgt af fastelavnsstævne 9. februar.

 Primo april 2013 starter sæsonen op i højeste gear, og der er stor tillid til, at petanquemekkaet vil tiltrække ”kugleskøre” fra nær og fjern og skabe en masse aktivitet i Karolinelund til glæde for beboerne i Aalborg.